Saturday, 3 May 2014

حكام مصر من الفراعنة إلى عهد أسرة محمد علي

مينا
حور عحا
دجر
جت
ديمون
عدج ايب
سنمو
قاع
حبت سخموى
نب رع
نى نتر
اونج
سندى
بر ايب سن
خع سخم
خع سخموى
دجا دجا
زوسر
سانخت
خع با
نفركا
حونى
سنفرو
خوفو
جددف رع
خفرع
منكاورع
شيبسيسكاف
خنت كاوس
اوسركاف
ساحورع
نفر اير كارع
شبسكارع
نفر اف رع
نى اوسر رع
منكاو حور
جد كارع
اسيس
اوناس
تيتى
اوسر كارع
بيبى الاول
مرى ان رع
ابيبى التانى
عصر الانتقال الاول
نفر كارع
كارع انى
نفر ار كارع
أختوى الأول
أختوى الرابع
مرى كارع
أختوى الخامس
انتف الاول
انتف التانى
انتف التالت
منتحوتب الأول
منتحوتب التالت
منتحوتب الرابع
منتحوتب الخامس
امنمحات الأول
سنوسرت الأول
امنمحات التانى
سنوسرت التانى
سنوسرت التالت
- امنمحات التالت
امنمحات الرابع
سبك نفرو رع
تاعا
تاعا الأكبر
سقنن رع
كاموس
أحموس الأول
أمنحوتب الأول
تحوتمس الأول
تحوتمس التانى
حتشبسوت
تحوتمس التالت
أمنحوتب التانى
تحوتمس الرابع
امينوحوتب التالت
اخناتون
سمنخ كارع
توت عنخ امون
خبر خبرو رع آى
حورمحب
رمسيس الأول
رمسيس التانى
مرنبتاح
أمون مس
مون بتاح سبتاح
سيتى التانى
رمسيس سبتاح
ستغ نخت
رمسيس العاشر
رمسيس الحداى عشر
رمسيس التالت
رمسيس الرابع
رمسيس الخامس
رمسيس الساتت
رمسيس السابع
رمسيس التامن
رمسيس التاسع
سندس
حريحور
بسيب خنو الأول
باى نزم الأول
امنم اوبت
سيامون
بسيب خنو التانى
شيشنق الأول
اوسركون الأول
ناكلوت الأول
اوسركون التانى
شيشنق التانى
ناكلوت التانى
شيشنق التالت
باماى
شيشنق الرابع
ادى باست
شيشنق الخامس
اوسركون التالت
ناكلوت التالت
امنرود
اوسركون الرابع
شبس رع
بوكريس
بعنخى
شباكا
سباناكا
طهرقا
باكارع
بسماتيك الأول
نكا التانى
بسماتيك التانى
اح ايب رع
أحموس سانيت
بسماتيك التالت
ميرتى
نايف عاو رود
هجر
بساموت
نايف عاو رود التانى
نخت أنبو الأول(نكتنابو)
جدجر
نخت أنبو التانى (نكتنابو)
اسكندر الأكبر
بطليموس 1 سوتر
بطليموس 2 فيلادلفيوس
بطليموس 3 يورجيتس
بطليموس 4 فيلوباتور
بطليموس 5 ابيفانس
بطليموس 6 فيلوميتور
بطليموس نيوس فيلوباتور
بطليموس 8 يورجيتس 2
بطليموس 9 سوتر 2
بطليموس 10 اليكساندر
بطليموس 9 سوتر 2
برينيكى التالته
بطليموس 11 الكسندر 2
بطليموس 12 اوليتيس
برينيكى الرابعه
بطليموس 12 اوليتيس
بطليموس 13
بطليموس 14
كليوباترا السابعه
بطليموس 15 قيصرون

ولاة مصر من قِبل الخلفاء الراشدين
646 642 عمرو بن العاص
656 646 عبدالله بن سعد
657 656 محمد بن أبى جذيفة
657 657 قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى
657 657 الأشتر مالك بن الحارث النخعى
658 658 محمد بن أبى بكر الصديق

ولاة مصر من قِبل الأمويين
664 659 عمرو بن العاص
665 664 عتبة بن أبى سفيان بن حرب
667 665 عقبة بن عامر الجهنى
682 667 مسلمة بن مخلد الانصارى
684 682 سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدى
684 684 عبد الرحمن بن عتبه بن حجدم الفهرى
705 685 عبد العزيز بن مروان بن الحكم
709 705 عبدالله بن عبدالملك بن مروان
714 709 قرة بن شريك العبسى
717 714 عبد الملك بن رفاعة الفهمى
720 717 أيوب بن شرحبيل
721 720 بشر بن صفوان الكلبى
724 721 حنظلة بن صفوان الكلبى
724 724 محمد بن عبدالملك بن مروان
727 742 الحر بن يوسف
727 727 عبد الملك بن رفاعة الفهمى
735 727 الوليد بن رفاعة بن ثابث الفهمى
737 735 عبد الرحمن بن خالد الفهمي
741 737 حنظلة بن صفوان الكلبي
744 741 حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمى
744 744 حسان بن عتاهية
745 744 حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمى
749 745 الحوثرة بن سهيل الباهلى
749 749 المغيرة بن عبيد الفزارى
750 750 عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير

ولاة مصر من قِبل العباسيين
751 750 صالح بن على بن عبد الله بن العباس
753 751 أبو عون عبد الملك بن يزيد
755 753 صالح بن على بن عبد الله بن العباس
758 755 أبو عون عبد الملك بن يزيد
759 758 موسى بن كعب عيينة
760 759 محمد بن الأشعث الخزاعى
762 760 حميد بن قحيطة
768 762 يزيد بن حاتم المهُبلى
772 768 عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية
772 772 محمد بن عبد الرحمن بن معاوية
778 772 موسى بن عُلى بن رباح اللخمى
779 778 عيسى بن لقمان الجمحى
779 779 واضح
779 779 منصور بن يزيد بن منصور الرعينى
780 779 يحيى بن داود الحرشى
781 780 سالم بن سوادة التميمى
784 781 إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن العباس
785 784 موسى بن مصعب الخثعمى
785 785 أسامة بن عمرو المعافرى
786 785 الفضل بن صالح بن على العباسى
787 786 على بن سلمان العباسى
789 787 موسى بن عيسى بن موسى العباسى
790 789 مسلمة بن يحيى البجلى
790 790 محمد بن زهير الأزدى
791 790 داود بن يزيد المهلبى
792 791 موسى بن عيسى بن موسى العباسى
792 792 إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن العباس
793 792 عبد الله بن المسيب بن زهير الضبى
794 793 إسحاق بن سليمان
795 794 هرثمة بن أعين
795 795 عبد الملك بن صالح بن على العباسى
795 795 عبد الله بن المسيب العباسى
795 795 عبد الله بن المهدى العباسى
796 795 موسى بن عيسى بن موسى العباسى
797 796 عبد الله بن المهدى العباسى
798 797 إسماعيل بن صالح العباسى
798 789 إسماعيل بن عيسى العباسى
803 798 الليث بن الفضل
805 803 أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله العباسى
806 805 عبد الله بن محمد العباسى
808 806 الحسين بن جميل
808 808 مالك بن دلهم الكلبى
809 809 الحسن بن التختاخ
811 810 حاتم بن هرثمة بن أعين
812 811 جابر بن الاشعث الطائي
813 812 عباد بن محمد بن حيان
814 813 المطلب بن عبد الله الخزاعى
814 813 العباس بن موسى بن عيسى العباسى
815 814 المطلب بن عبد الله الخزاعى
816 815 السرى بن الحكم
817 816 سليمان بن غالب بن جبريل البجلى
820 817 السرى بن الحكم
822 820 أبو النصر بن السري
825 822 عبيد الله بن السري
826 825 خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى
827 826 عبيد الله بن طاهر بن الحسين
829 827 عيسى بن يزيد الجلودى
829 829 عيسى بن يزيد الجلودى
829 829 عمير بن الوليد
829 829 محمد بن عمير
830 829 عيسى بن يزيد الجلودى
831 830 عبدوية بن جبلة
832 831 عيسى بن منصور
834 832 كيدر نصر بن عبد الله
834 834 مظفر بن كيدر
839 834 موسى بن أبى العباس
841 839 مالك بن كيدر
843 841 على بن يحيى الأرمنى
847 843 عيسى بن منصور
849 848 هرثمة بن النضر الجبلي
849 849 حاتم بن هرثمة بن النضر
850 849 على بن يحيى الأرمني
851 850 إسحاق بن يحيى بن معاذ
852 851 خوط عبد الواحد بن يحيى
856 852 عنبسة بن إسحاق الضبى
867 856 يزيد بن عبد الله التركى
868 867 مزاحم بن خاقان
868 868 أحمد بن مزاحم بن خاقان
868 868 أزجور التركى

الطولونيــــون
884 868 أحمد بن طولون
896 884 أبو الجيش خماروية بن أحمد
896 896 أبو العساكر جيش بن خماروية بن أحمد بن طولون
904 896 هارون بن خماروية بن أحمد
904 904 أبو المناقب شيبان أحمد بن طولون

الولاة من قِبَل العباسيين
910 905 عيسى النوشرى
919 910 زكا الأعور
921 920 أبو منصور تكين
923 921 هلال بن بدر
924 923 أحمد بن كيغلغ
932 924 أبو منصور تكين
932 932 أبو بكر محمد بن طغج
934 932 أحمد بن كيغلغ
934 934 محمد بن تكين
935 935 أحمد بن كيغلغ

الإخشيديون
946 935 أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد
961 946 أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد
966 961 أبو الحسن على بن الإخشيد
968 966 أبو المسك كافور
969 968 أبو الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد

الفاطميون في القاهرة
976 973 أبو تميم "المعز لدين الله" معاذ بن المنصور
996 976 أبو منصور "العزيز بالله" نزار بن المعز
1021 996 أبو علي "الحاكم بأمر الله" منصور بن العزيز
1036 1021 أبو الحسن "الظاهر بالله" علي بن الحاكم
1094 1036 أبو تميم "المستنصر بالله" معاذ بن الظاهر
1102 1094 أبو القاسم "المستعلي بالله" أحمد بن المستنصر
1130 1102 أبو علي "الآمر بأحكام الله" منصور بن المستعلى
1131 1130 ........
1150 1131 أبو الميمون "الحافظ لدين الله" عبد المجيد بن محمد
1154 1150 أبو محمد "الظافر بأمر الله" إسماعيل بن الحافظ
1160 1154 أبو القاسم "الفائز بنصر الله" عيسى بن الظافر
1171 1160 أبو محمد "العاضد لدين الله" عبد الله بن يوسف

الأيوبيون (الملوك) في مصر
1193 1174 "الملك الناصر" يوسف بن نجم الدين أيوب
1198 1193 "الملك العزيز" عثمان بن صلاح الدين يوسف
1200 1198 ناصر الدين "الملك المنصور" محمد بن عماد الدين
1218 1200 "الملك العادل" أحمد بن نجم الدين أيوب
1238 1218 ناصر الدين "الملك الكامل" محمد بن سيف الدين
1240 1238 سيف الدين "الملك العادل (2)" أبو بكر بن ناصر
1249 1240 "الملك الصالح (2)" أيوب بن ناصر الدين محمد
1250 1249 --- أم خليل شجرة الدر
1250 1249 "الملك المعظم" توران شاه بن صلاح الدين يوسف
1252 1250 مظفر الدين "الملك الأشرف" موسى بن المسعود
1250 1250 أم خليل عصمةالدنيا و الدين "المستعصمية" شجرةالدر

المماليك البحريون
1257 1250 المعز عز الدين أيبك
1259 1257 المنصور نور الدين علي بن أيبك
1260 1259 المظفر سيف الدين قطز
1277 1260 الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى
1279 1277 السعيد ناصر الدين أبو المعالى محمد بن بركة خان
1279 1279 العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس
1290 1279 المنصور سيف الدين قلاوون الألفى
1293 1290 الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون
1294 1293 الناصر محمد بن قلاوون
1296 1294 العادل زين الدين كتبغا المنصور
1298 1296 المنصور حسام الدين لاجين
1308 1298 الناصر محمد بن قلاوون
1309 1308 المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير
1340 1309 الناصر محمد بن قلاوون
1341 1340 المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد
1342 1341 الأشرف علاء الدين كوجك بن الناصر محمد
1342 1342 الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد
1345 1342 الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد
1346 1345 الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد
1347 1346 المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد
1351 1347 الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر
1354 1351 الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد
1361 1354 الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر
1363 1361 المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي بن قلاوون
1376 1363 الأشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد
1381 1376 المنصور علاء الدين علي بن شعبان
1382 1381 الصالح زين الدين حاجى

المماليك البرجيون
1399 1382 الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس اليبغاوى
1405 1399 الناصر فرج بن برقوق
1405 1405 المنصور عبد العزيز بن برقوق
1412 1405 الناصر فرج بن برقوق
1412 1412 المستعين باللّه أبو الفضل العباسى
1421 1412 المؤيد أبو النصر شيخ المحمودى
1421 1421 المظفر أحمد بن الشيخ
1421 1421 االظاهر سيف الدين ططر
1422 1421 الصالح ناصر الدين محمد بن ططر
1438 1422 الأشرف سيف الدين برسباي
1438 1438 العزيز جمال الدين يوسف بن بريباى
1453 1438 الظاهر سيف الدين حقمق
1453 1453 المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق
1460 1453 الأشرف سيف الدين إينال العلائي
1460 1460 المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينا
1467 1460 الظاهر سيف الدين خشقدم
1468 1467 الظاهر سيف الدين بلباي المؤيدى
1468 1468 الظاهر تمر بغا الرومي
1496 1468 الأشرف سيف الدين قايتباى
1497 1496 الناصر محمد بن قايتباي
1497 1497 الظاهر قانصوه
1498 1497 الناصر محمد بن قايتباى
1500 1498 الظاهر قانصوه الأشرفى
1501 1500 الأشرف جنبلاط
1501 1501 العادل طومان باي
1516 1501 الأشرف قانصوه الغورى
1517 1516 العادل طومان باى

ولاة مصر من قِبل العثمانيين
1522 1517 خاير باشا
1523 1522 مصطفى باشا
1523 1523 كوزلجه قاسم
1523 1523 أحمد باشا
1524 1523 إبراهيم باشا
1534 1524 سليمان باشا الخادم " الخصى"
1536 1534 خسرو باشا
1538 1536 سليمان باشا
1549 1538 داود باشا "الخصى"
1549 1549 مصطفى باشا صفصاف
1554 1549 على باشا سميز
1556 1554 محمد باشا "دقادن"
1559 1556 اسكندر باشا
1560 1559 على باشا الخادم
1563 1560 مصطفى شاهين باشا
1566 1563 على باشا الصوفى الخادم
1567 1566 محمد باشا
1568 1567 سنان باشا
1571 1568 جركس باشا إسكندر
1573 1571 سنان باشا
1574 1573 حسين باشا
1580 1575 مسيح باشا الخادم
1583 1580 حسن باشا الخادم
1585 1583 إبراهيم باشا
1587 1585 سنان باشا
1591 1587 ويس باشا
1595 1591 حافظ باشا
1596 1595 محمد باشا
1598 1596 محمد باشا الشريف
1601 1598 خذر باشا
1603 1601 علي باشا
1604 1603 إبراهيم باشا
1605 1604 محمد باشا
1607 1605 حسن باشا
1611 1607 محمد باشا معمر
1615 1611 محمد باشا صدفي
1618 1615 أحمد باشا
1619 1618 مصطفى باشا
1619 1619 جعفر باشا
1620 1619 مصطفى باشا حميدى
1622 1620 حسين باشا
1622 1622 محمد باشا
1623 1622 إبراهيم باشا
1623 1623 مصطفى باشا قره ؟
1623 1623 علي باشا
1625 1624 مصطفى باشا
1628 1626 بيرم باشا
1630 1628 محمد باشا
1630 1630 موسى باشا
1632 1631 خليل باشا
1635 1632 بكرجي باشا
1637 1635 حسين باشا
1640 1637 محمد باشا جوان
1642 1640 مصطفى باشا
1644 1642 منصور باشا
1646 1644 أيوب باشا
1647 1646 حيدر باشا
1647 1647 مصطفى باشا صنارى
1649 1647 محمد باشا
1650 1649 أحمد باشا
1652 1650 عبد الرحمن باشا
1656 1652 خسكي باشا
1657 1656 مصطفى باشا
1660 1657 محمد باشا زاده
1661 1660 مصطفى باشا
1664 1661 إبراهيم باشا
1667 1664 عمر باشا
1668 1667 إبراهيم باشا صوفى
1669 1668 قراقاش باشا
1673 1669 قتخوذه باشا
1675 1673 حسين باشا
1676 1675 أحمد باشا
1680 1676 عبد الرحمن باشا
1683 1680 عثمان باشا
1687 1683 حمزة باشا
1687 1687 قتخوذه حسن باشا
1689 1687 حسن باشا
1691 1689 أحمد باشا
1695 1691 على باشا
1697 1695 إسماعيل باشا
1699 1697 حسين باشا

ولاة مصر العهد الثانى
1704 1699 محمد قراباشا
1704 1704 سليمان باشا
1706 1704 محمد رامي باشا
1707 1706 علي باشا
1709 1707 حسن ياشا
1710 1709 إبراهيم باشا
1711 1710 خليل باشا
1714 1711 والي باشا
1717 1714 عبدي باشا
1720 1717 علي باشا
1721 1720 رجب باشا
1725 1721 محمد نشنجي باشا
1726 1725 علي مرلي باشا
1727 1726 محمد نشنجي باشا
1727 1727 عبدي باشا
1729 1727 أبو بكر باشا
1733 1729 عبد الله باشا
1734 1733 محمد سلحدار باشا
1734 1734 أبو بكر باشا
1741 1734 علي حاكم زاده باشا
1743 1741 يحي باشا
1744 1743 محمد سعيد باشا
1748 1744 محمد رجب باشا
1752 1748 أحمد باشا
1752 1752 محمد مالك باشا
1755 1752 حسن الشروي
1756 1755 علي حاكم زاده باشا
1757 1756 سعيد الدين باشا
1760 1757 محمد سعيد باشا
1762 1760 مصطفى باشا
1765 1762 أحمد باشا
1766 1765 بكر باشا
1767 1766 حمزة باشا
1767 1767 محمد مالك باشا
1768 1767 محمد رقيم باشا
1768 محمد باشا

ولاة مصر العهد الثالث
1787 1786 حسن قبطان باشا
المماليك البايات
1773 1768 علي باي الكبير
1769 1768 همان أبو يوسف
1775 1773 محمد باي أبو الذهب
1777 1775 [إمارة ثلاثية]
--- إبراهيم باي (شيخ البلاد)
--- مراد باي (أمير الحج)
--- يوسف باي (أمير الحج)
1778 1777 إسماعيل باى (شيخ البلاد)
1786 1778 مراد باى (أمير الحج)
1786 1778 --- إسماعيل باى (شيخ البلاد)
1790 1786 [إمارة ثلاثية]
--- إسماعيل باى (شيخ البلاد)
--- على باى
--- حسن باى (أمير الحج)
1798 1790 إبراهيم باى (شيخ البلاد)
1798 1790 --- مراد باى (أمير الحج)

القواد العسكريون الفرنسيون
1799 1798 نابوليون بونابرت
1800 1799 جون باتيست كليبير
1801 1800 جاك فرانسوا دو بوساي
القواد العسكريون البريطانيون
1801 1801 سير رالف أبير كرومبي
1803 1801 جون هلي هتشنسن

ولاة مصر
1801 1801 ناصح باشا
1802 1801 كشك حسين باشا
1803 1802 خسرو باشا
1803 1803 طاهر باشا
1803 1803 خورشيد باشا
1804 1803 علي باشا جزائرلي
1804 1804 [.؟؟؟. ]
1805 1804 خورشيد باشا

باشاوات مصر
1848 1805 محمد علي باشا
1848 1848 إبراهيم باشا
1849 1848 محمد علي باشا
1854 1849 عباس حلمي باشا
1863 1854 محمد سعيد باشا
1867 1863 إسماعيل باشا

الخديوي
1879 1867 إسماعيل باشا
1892 1879 محمد توفيق باشا
1914 1892 عباس حلمى باشا

السلطان
1917 1914 حسين كامل
1922 1917 أحمد فؤاد

الملوك
1936 1922 فؤاد الأول
1952 1936 فاروق الأول
1937 1936 --- الأمير محمد على
1953 1952 فؤاد الثانى
1953 1952 --- الأمير محمد عبد المنعم

No comments:

Post a Comment